2NT – 3 kl Puppet Stayman
3 ru benekter 5 korts major, har 4 korts i en eller begge
3 hj 5 korts hjerter
3 sp 5 korts spar
3 NT benekter 5- og 4-korts major
2NT – 3 kl – 3 ru
3 hj 4 korts spar
3 sp 4 korts hjerter
3 NT spillemelding, var ikke interessert i 4 korts Major
4 kl sleminvitt i kløver og/eller ruter
4 ru velg din beste Major, jeg har begge
2NT – 3 kl – 3 hj
3 sp setter spar som trumf, sleminvitt
3NT spillemelding
4 klø sleminvitt i kløver eller kløver og ruter
4 ru sleminvitt i ruter, åpner cuer Major hvis OK
4 hj spillemeldng
2NT – 3 kl – 3 sp
3NT spillemelding
4 kl sleminvitt i kløver eller kløver og ruter
4 ru sleminvitt i ruter, åpner cuer Major hvis OK
4 hj setter hjerter som trumf, sleminvitt
4 sp spillemelding
2NT – 3 kl – 3NT
4kl sleminvitt i kløver, eller kløver og ruter
4ru sleminvitt i ruter, åpner cuer Major hvis OK