Basis-system

Et greit basis-system for nybegynnere skal inneholde mest mulig naturlige meldinger og få konvensjoner (falske meldinger).

Man trenger Stayman-konvensjonen etter 1NT-åpning, som spør åpneren om han har en 4-kort major.  Og så er det lurt å ha en åpningsmelding som forteller at du har en sterk hånd (20 hp +), normalt 2 kløver.

Mitt system

Dette er meldesystemet som jeg bruker sammen med kløvermesteren.

Åpningsmeldinger på 1-trinnet

Minor : 3-kort, 11-19 hp.  Skal normalt være 6-kort eller 5-kort + 4-kort major for å åpne på minimum.

Major : 5-kort, 11-19 hp. Vi bruker Drury (2 klø svar) hvis svarhånden har støtte og 10hp+.

1 NT : 15-17, grandfordeling.  Vi bruker AGA som spørremelding etter NT-åpning, men med standard overføringer.

Åpningsmeldinger på 2-trinnet

2 klø :  20 + hp, alle fordelinger.  Gjenmelding 2 NT 22-24 og tilnærmet grandfordeling, overføringer og Puppet Stayman

2 ru/hj/sp : 6-kort, 7-10.  Svar 2NT spør etter singelton (eneste kravmelding).

2 NT : 20-21, tilnærmet grandfordeling.  overføringer og Puppet Stayman.

Åpningsmeldinger på 3-trinnet

3 i farve  : 7-kort, normalt
3 NT : Gående 7-kort minor

Grand-stigen

12-14 : Åpne 1 minor, gjenmelde 1 NT
15-17 : Åpne 1 NT
18-19 : Åpne 1 minor, hoppe i NT
20-21 : Åpne 2 NT
22-24 : Åpne 2 kl, gjenmelde NT
25+ : Åpne 2 kl, melde 3 NT

Andre prinsipper :

Vi bruker Drury i alle posisjoner, etter åpning 1 major på alle hender, og etter innmelding 1 major.

4. farve utgangskrav (bortsett fra 1 spar)

Omvendt minorhøyning

XYZ

Støttedobling

Negative doblinger / kravpass

Puppet Stayman etter 2 NT / 2 kl – 2 NT