Det er utgitt store mengder bridgelitteratur, også av norske forfattere.  Her er en oversikt over noe av det som man finner på Nasjonalbiblioteket (www.nb.no), der de kan leses i sin helhet :

Klassikere

Edvard Hoff : Bridge : Spillets Love, Regler og Etikette (1907)
Ranik Halle : Solo bridge – bridgeoppgaver med kommentarer (1940)
Ranik Halle : Spill bedre bridge (1938, 2. opplag 1942)
Ranik Halle : Familien Iversen ved bridgebordet (1945)
Erling Wagle : mesterspilleren Roger i aksjon (1977)

Systemer

Morten Wagle : Bridge i dag : meldinger etter forcing-systemene (1934)
Rolf Bøe : Revidert Vienna (1943)
Knut Palmstrøm : Den store bridgeboka : Culbertsons system (1946)
Knut Palmstrøm : Culbertson – Vienna i teori og strategi (1947)
Otto Krefting : Enkel bridge (1947) bygger på Culbertsons system
R. Halle : Acol-systemet i bridge (1951)
Rolf Bøe : Bridge uten tårer (1958) bygger på Gorens system
Arild Feldborg : Bridge med Arild Feldborg (1965) bygger på Gorens system
Agnar Renolen : SEM : det moderne meldesystem (1969)
Tarjei Eck Hansen : Moderne canapé (1999)
Øyvind Ludvigsen : 2 over 1 : et komplett naturlig system for enhver bridgespiller (2000)

Konvensjoner og signaler

A. Midsem : Lavinthal-signalet i bridge (1939)
Arthur G. Andresen : Spill bedre bridge med AGAs grandsystem
Helge Vinje : Det norske fordelingssignalet – nøkkelen til godt motspill (1960)
Helge Vinje : Presisjonsmotspill i bridge (1976)
Geir Helgemo : Konvensjonshåndboka (1995) inneholder det meste av det du trenger

Bridgekurs

Leif-Erik Stabell : Bridge for begynnere (1986) utgitt til nybegynnerkurs på NrK TV i samarbeid med NBF
Leif-Erik Stabell : Mer bridge (1988)
Tulla (Riisnæs) Lybeck : Bridge i skolen (elevbok) (1992) ..

Biografier etc.

Tarjei Eck Hansen : Norske Ess (1996)
Geo Tislevoll : Bridge i Helgemo’s verden (1999)

Annet

Internasjonale lover for turnerimgsbridge (1976)