Bridge-Norge stenger ned

Korona-viruset gjør at bridgeklubbene i Norge stenges.

Dette er trist, men med tanke på at bridgeklubber i Norge har en gjennomsnittsalder langt inn i faresonen, må dette være det riktige å gjøre.

Så får vi håper at vi samles rundt bridge-bordene igjen etter påske.