Motspill ga kassa

Sparkontrakt var regelen med ett unntak (3 NT hjem) i dette spillet fra Nøtterøy på tirsdag.  Et godt samarbeid mellom spillefører og Rutermesteren ga full pott til sistnevnte.

Mot 4 spar i nord hadde ikke Rutermesteren noen lyst til å åpne noen av sidefarvene, og valgte spar 8 i utspill, som ble stukket i bordet.

Hjerter 10 løp til damen, og fortsettelsen var en ny spar.  Trumfen ble tatt ut (vest la styrke i kløver), hjerter gikk til ess hos spillefører, på hjerter konge ble det kastet en ruter på bordet.

Så fulgte ruter til kongen,  og ruter til 10’eren og knekten.  Nå tar forsvaret 2 kløverstikk, den tredje kløverrunden blir trumfet i nord, som dermed mister innkomsten til ruteren, og må gå to bet som eneste i salen.

Det er mange muligheter for hjemgang, men med den rutersitsen er det ikke fristende å fiske etter ruter knekt første gang farven blir spilt?