Trialbids

Det er viktig å ha nok redskaper i vertøykassa når man skal ut og spille kort.  Minst like viktig er å vite når og hvor man skal bruke de forskjellige verktøyene. I dette spillet fra tirsdagens MP-treff var Trial-bids riktig verktøy.

Meldingene gikk:

V N Ø S
1 hjerter p 2 hjerter
2 spar 3 ruter (*) p 4 hjerter
p p p

Nord åpner i 1 hjerter, som syd støtter til 2-trinnet.  Ved vårt bord valgte vest å komme inn med 2 spar.

Åpneren vil være med til 3-trinnet, og kortene er såpass gode at han kan ta med seg et trial-bid: 3 ruter.  Makker, jeg har en sidefarve i ruter, kan  du hjelpe meg i den farven?  Det  kunne syd i dette tilfellet, og melder utgangen 4 hjerter.

Forsvaret hentet 2 sparstikk (spar ess og spar til knekten), og på den tredje sparen måtte nord bare lukke øynene og legge en liten trumf.  Sitter sparen 6-2 er det ikke mulig å få hjem kontrakten, motparten får et hjerterstikk i alle sitser unntatt J-10 dobbel hos en motspiller.

Trumfen tas ut, så skal ruterfarven løses med kun en taper for at kontrakten skal gå hjem.  Hvis vest har kongen, er det bare 4-0-sits som er et problem (eller bet som det også heter), har øst kongen må den sitte singel eller dobbel.

Så Rutermesteren spilte en ruter til esset, og når kongen faller i vest får øst stikk for ruter knekt, men dett var dett.

Et par til kom i utgang etter samme meldingsforløp.  Hvis Nord skulle melde 3 hjerter over 2 spar, har syd ingen indikasjoner om at kortene hans er verdt noe som helst, og skal normalt passe.