Når makker er med på notene

Det er få følelser ved bridgebordet slik som når man gir makker et signal, og makker adlyder til punkt og prikke!  Som i dette spillet fra i går på Nøtterøy.

Makker har åpnet i 1 hjerter, nord melder 1 NT og det går pass rundt.

Et gammelt jungelord sier at hvis du spiller ut i makkers farve kan han ikke gi deg kjeft.  Men en singelton ut mot en overbevisende NT-melding i nord var ikke fristende.

Vi spiller ut fra det vi har.  Kløver 6 (4. høyeste), den går til knekten hos makker og esset hos spillefører.

Hele spillet:

Spillefører spiller seg inn i spar på bordet, og spiller en ruter til damen.  Rutermesteren tar en tenkepause og teller opp.  Makker må nesten ha kløver dame nå, det betyr at nord har 9-7 igjen i kløver, evt. singelton 7 eller 9.

Har makker dobbel, så kanskje han skjønner tegningen hvis jeg legger ned kløver konge?

Rutermesteren stakk med ruter konge, la ned kløver konge, og makker var helt med og la damen under kongen, slik at resten av kløverne stod.

Når så hjerter ble spilt etterpå, ble det hele 8 stikk på forsvaret (0+2+1+5), og en god pluss.

Hjerter ut godspiller hjerterfarven, men nå kan spillefører hente 7 stikk (4+1+1+1) og kontrakten står!

Takk, makker!