Burde kunne unngås

I dette spillet var det to par som klarte å melde seg opp i lilleslem, men med 5-ess Blackwood burde det være enkelt å unngå.  Med riktig motspill så står det ikke mer enn 10 stikk, men ikke alle motspillere fikk med seg det(!).

Øst/Vest meldte seg opp i 6 spar, som Syd doblet.

Kløver ess kom ut, og da syd skjønte at det kom til å bli en bet, overså han elegant makkers påspill av kløver 2 (styrke) og fortsatte i hjerter, og øst ble kvitt kløvertaperen på ruter før sparen ble rørt.