Spill

Burde kunne unngås

I dette spillet var det to par som klarte å melde seg opp i lilleslem, men med 5-ess Blackwood burde det være enkelt å unngå.  Med riktig motspill så står det ikke mer enn 10 […]