En melding manglet

Nord ble fristet til å melde utgang på dette spillet, men det var en melding som manglet, den som ville gjort situasjonen klarere:

Nord åpner i en hjerter, og syd velger å støtte direkte til 2-trinnet.  Nå er det umulig for Nord å se lengde i spar (fler enn 3) i syd, så singel spar ser nå god ut.  På 3 ruter legger syd på til 4 hjerter.

Et riktigere meldingsforløp blir:

N S
1 hj 1 sp
1 NT 2 hj
p

Nå var det enklere for nord å se at singel spar gir dårlig tilpasning, og kan rolig passe på 2 hjerter!