Skifte fot i motspill

Rutermesteren fikk et valg i dette motspillet mot 4 spar i vest på torsdag :

Utspillet var kløver konge, og kløvermesteren legger kløver 10.

Det kan etter at spillefører følger farve med 2’eren være 1) singel, 2) fra D-10 eller 3) fra 10-x.

Hvis det er singel, så er kløver konge og kløver til stjeling korrekt, men er det fra D-10 eller 10-x så godspiller det 2 stikk i bordet.  Er det fra D-10 er liten kløver riktig i andre stikk, men det er katastrofe hvis det er fra 10-x.

Det tryggeste måtte være å skifte, så hjerter J ble spilt i neste stikk.  Det viste seg å fungere, etterhvert kommer syd inn på ruter konge og kan legge ned kløver dame, og spillefører ender opp med 10 stikk.  De andre spilleførerne fikk to ganger kløver ut, og fikk 11 stikk.  Topp til rutermesteren og kløvermesteren