Tell kortene !

Det er viktig å telle kortene i bridge, noen ganger er det vanskelig, andre ganger er det helt enkelt.  Som i dette spillet :

Meldingene går :

S V N Ø
p 1 rut dobl p
1 hj 1 sp 2 hj p
p 3 sp 4 hj p
p p

Mye å sette fingeren på her, men i alle fall kommer ruter konge i utspill, som stikkes i bordet og hjerter knekt spilles til 3 små hjertere.  Nå har syd telling på 12 av vest sine kort, da han har vist 6/5 i ruter og spar for meldingene sine.

Så nå er det bare å fiske opp hjerterkongen, vest viser singel og har altså én kløver.  Så kløver opp til esset, og østs dame kan fiskes opp mot kongen når vest bare hadde en liten, og alt forsvaret kan få er et sparstikk når spar til slutt spilles fra syd.  12 stikk.