Du får bare én sjanse

Du sitter øst og skal spille ut mot 3 NT i nord, nord har meldt minor og syd har meldt spar.

0090a

Tester du en hjerterhonnør for å se bordet ?  Inviterer du i hjerter for å ta 4 hjerterstikk hvis makker har en innkomst ?  Eller kanskje spar gjennom styrke ?

Alle disse variantene ble prøvd i dette spillet, den eneste måten og få over middels på var faktisk å ta med seg begge hjerterstikkene :

0090

3 NT med 13 stikk ble topp, 3 NT med 12 ble middels.