Litt meldeteori

I dag skal vi se på et spill hvor meldingene i klubben gikk litt forskjellig.

0088

Minst én spiller åpnet i Øst.  En god regel er at du ikke åpner på 11 hp hvis du ikke har en svært god gjenmelding, f.eks. en god 6-kort majorfarve.

Meldingene kan f.eks. gå :

N Ø S V
1 rut p 1 hj
1 sp ?

Øst har ingen melding ! Pass virker som det mest naturlige alternativet.  For de som bruker støttedoblinger, kan Øst strekke seg til en dobling for å vise 3-kort hjerter.  Evt. lyve på seg en 5te ruter og melde 2 ruter.  La oss melde pass.

N Ø S V
1 rut p 1 hj
1 sp pass pass 2 sp
p ?

Vest må få krevet til utgang på en eller annen måte, den beste måten vil nok være en overmelding av nords farve, som er krav til utgang og spør Øst om et hold i fargen.  Meldingen viser normalt at Vest har minst 1/2 hold i farven, f.eks. D-x.  Sammen med J-x-x blir det i alle fall étt hold, så Øst bør ta sjansen på 2 NT.

Da er det bare én farve igjen som Vest ikke vet noe om, og det er kløveren.  Det er ikke noe moro å melde 3NT og så tar motparten 5 kløverstikk.  Så Vest bør si fra at han ikke er helt sikker ennå på at vi skal i 3 NT, og det gjør han best ved å melde 3 ruter.  «Makker, jeg har krevd til utgang, og sparfarven ser gardert ut.  Men det er noe som mangler, så jeg foretrekker å vise ruterstøtte framfor å melde en 3 NT jeg ikke er sikker på at står.».  Men da kan Øst berolige med 3 NT, «kløveren dekker jeg, makker !».

Så da blir meldingsforløpet :

N Ø S V
1 rut p 1 hj
1 sp p p 2 sp
p 2 NT p 3 rut
p 3 NT p rundt

Om vi bytter ut Østs pass med en støttedobling, blir meldingsforløpet det samme.

Så da klarte vi å komme i land selv om Øst åpner på en hånd som absolutt ikke skulle vært åpnet på.  Hvordan gikk meldingene der Rutermesteren satt i Øst ?

N Ø S V
p p 1 NT
2 sp 3 sp p 3 NT

smile