Det er fort gjort å komme ut og kjøre

Dette spillet dukket opp på Julecupen i Drammen :

0087

Rutermesteren sitter Nord, og ser makker åpne i 1 ruter.  Kontrakten var nesten nødt til å bli 5 ruter, som Øst selvsagt ikke har noen problemer med å doble.  Det var standardkontrakten, 5 ruter doblet med 2 bet.   Ett par krabbet helt til 6.

Ved to bord ble kontrakten 3 NT i syd, begge fikk 10 stikk selv om den er lett å bete med åpne kort.