Negative doblinger – kravpass

Når man bruker negative doblinger, så får det (som ved alle andre konvensjoner) konsekvenser, som f.eks. at man ikke får doblet motpartens første innmelding.  Dermed oppstod behovet for konvensjonen kravpass.  Åpneren skal nå normalt doble innmeldingen, for å gi makker sjansen til å fortelle mer om sine kort.

N Ø S V
1 spar 2 hjerter pass (1) pass
dobler pass pass (2) pass

Syds første pass er kravpass (Syd har ikke meldt tidligere), Nord dobler lydig, og syds pass nr. 2 omgjør Nords dobling til straff.  Syd sitter med flere hjerterstikk

Men Nord har selvsagt lov til å bruke hodet, har han en del hjerter så er det sannsynlig at makker ikke vil doble 2 hjerter, men har svake kort.  Han kan allikevel doble for å høre hva makker har.

N Ø S V
1 spar 2 hjerter pass (1) pass
dobler pass 2 spar pass

Syds første pass er kravpass, men med sin andre melding forteller Syd at han ikke hadde nok til å støtte direkte til 2 spar direkte, men har altså mindre enn 6 poeng og 3-kort spar.  Skulle Syd melde en minorfarve, så har han den farven, men ikke poeng nok til å melde den på 3-trinnet direkte over motpartens innmelding.

Meldingene kan gå slik :

N Ø S V
pass pass
1 spar 2 hjerter pass (1) pass
2 spar pass pass pass

I dette tilfellet har syd meldt pass først, og pass på 2 hjerter er IKKE kravpass.

N Ø S V
1 spar 2 hjerter pass (1) 3 hjerter
?

Syds pass er kravpass.  Men som sagt er det lov for Nord å bruke hodet, Vest’s melding tyder nok på at makker ikke har særlig med kort, så Vest «opphever» kravpassen.  Nord skal nå melde utelukkende på sine egne kort, og regne med at makker er bortimot blank.