Drury

I «gamle» dager, da en åpningsmelding var solid (13hp+), kunne man høyne til 3 i åpningsfarven med 10hp, og være rimelig sikker på at man fikk sine 9 stikk selv om makker ikke hadde tillegg.

I dag åpner man fort på 11hp (særlig i 3.hånd), hvis man har en god gjenmelding.   Da risikerer man oftere at det blir bet hvis man hopper til 3-trinnet på 10hp.  Dette trengte man en løsning på, og Douglas Drury (1914-67) kom med sitt svar 2 kløver (10hp og trumfstøtte) på majoråpninger i 3. og 4. hånd.  Åpneren forteller om han har minimum eller tillegg, og vi kan stoppe på 2-trinnet hvis kortene tilsier det.

Har åpneren minimum, gjentar han åpningsfarven billigst mulig, evt. melder pass hvis motparten melder inn.  Har han tillegg og en annen 4-kortsfarve meldes denne, med singelton hopper han til 3-trinnet i den farven, med renons hopper han til 4-trinnet i den farven.

Etter 1 hjerter og svar 2 kløver blir åpnerens svar :

2 ruter 14+, 4-kort ruter
2 hjerter 11-13 poeng
2 spar 14+, 4-kort spar
2 NT 14-15, 3-3-2 i de andre farvene
3 kløver 14+, 4-kort kløver
3 ruter 14+, singel ruter
3 hjerter 14+, 6-kort hjerter
3 spar 14+, singel spar
3 NT 16-19, 3-3-2 i de andre farvene
4 klø / 4 rut / 4 sp 14+, renons (ved renonsvisning i spar bør man ha litt mer tillegg, vi unngår jo ikke 5-trinnet)

Rutermesteren anbefaler at åpneren ved renonsvisning har 4-4 i de andre sidefarvene, og heller viser 5-kort sidefarve fremfor renonsvisning.

4 hjerter 14+, 7-kort hjerter

Og tilsvarende etter spar-åpning.

Konvensjonen brukes også etter at motparten har åpnet, og makker melder inn 1 major :

S V N Ø
1 hjerter 1 spar pass 2 kløver(Drury)

Rutermesteren bruker konvensjonen også etter åpninger i første og andre hånd smile

Så brukes 2- og 3-trinnet forøvrig til fargemeldinger, og 4-trinnet til cuebids.