Loven om begrenset valg

0002

Denne «loven» sier at når en motspiller legger et kort som synes merkelig, så er det ikke nødvendigvis fordi han har en plan med det, men fordi han er nødt. 

Jeg sitter igjen i øst og spiller 3 NT, ut kommer ruter som jeg stikker på hånden, og spiller liten spar. 

Knekten kommer på fra syd, og jeg ser ingen annen grunn til at han skal legge den hvis den ikke er singel. 

Opp på kongen og liten spar til 8-eren, det gir 12 stikk når hjerteren løser seg pent.